De Duvel Dragers

Duveldragers ontlenen hun naam uit een stukje geschiedenis van hun vestigings plaats.

Door de invoering van sterk verhoogde, nieuwe accijnzen in 1470-1471, in het bijzonder op buiten de stad gebrouwen bier à 15 stuivers per vat (bier was volksdrank bij gebrek aan goed drinkwater), en ook op wijn, koren en zout. Dit leidde tot een heftig oproer (accijnsoproer). In deze tijd werd een nieuw accijnshuisje gebouwd (Velius vermeldt niet wáár in Hoorn), waar de burgers zich zeer laatdunkend over uitlieten. Een vrouwspersoon beweerde dat zij ’s nachts de duivel op dit huisje had zien zitten. De heren, hiervan horend, veroordeelden haar om in de eerstvolgende processie mee te lopen met een brandende waskaars in de hand en een houten duivel op haar borst. Sindsdien werden de inwoners van Hoorn door nabuursteden wel duveldragers genoemd.(met dank aan vereniging oud Hoorn en dhr Frans J.P.M Kwaad voor deze tekst en info)

Bandprogramma 2019

Podium/
Tijdstip
A B C D
13:30 5 12 6 10
13:50 1 9 8 2
14:10 3 10 5 7
14:30 4 2 9 12
14:50 7 11 10 5
15:10 6 8 3 9
15:30 2 4 11 1
15:50 8 5 7 3
16:10 9 1 4 11
16:30 10 3 12 6
16:50 11 7 2 8
17:10 12 6 1 4

Comments are closed