J.O.N.G.

J.O.N.G. (Jeugd Orkest Next Generation)

 In 2011 is J.O.N.G. (Jeugd Orkest Next Generation) geboren o.l.v. Karel van Kampen. J.O.N.G. bestaat uit een groep leerlingen die van blokfluit of slagwerk zijn doorgestroomd naar een instrument.

 Vanaf 2012 treed J.O.N.G. echt regelmatig op. Naast dat ze regelmatig met optochten van het vendel meeloopt, geeft ze Kerst concerten op het schoolplein van de Tweemaster en speelt ze op de jaarmarkt, Lustrum Verjaardagen,Openmonumentendag, Opening van viering 5 jarig bestaan van vestingvaarten, op de markt, loopevenementen en, met als klap op de vuurpijl een optreden in de Efteling op 22 maart 2015, samen met de slagwerkgroep.

 Naast optredens is J.O.N.G. gewoon een hele leuke club. Ze heeft jaarlijks een repetitie op de boerderij met na afloop slootje springen, boerderij spelen en een BBQ.

 Een aantal J.O.N.G. leden (Aspirant leden) versterken het grote orkest.

Bandprogramma 2019

Podium/
Tijdstip
A B C D
13:30 5 12 6 10
13:50 1 9 8 2
14:10 3 10 5 7
14:30 4 2 9 12
14:50 7 11 10 5
15:10 6 8 3 9
15:30 2 4 11 1
15:50 8 5 7 3
16:10 9 1 4 11
16:30 10 3 12 6
16:50 11 7 2 8
17:10 12 6 1 4

Comments are closed